Water Stunner

Water Stunner

Linco / Baader Water Stunner 032-355, L=5,0M, Eff. 3,6M from 2015

Capacity 6000 birds/hour.

Water Stunner 032-355 is applied for instant and efficient electrical water stunning of poultry prior to slaughtering. The output for the stunner bath is a pulse-generated AC sine wave aligned with frequency and current requirements complying with Regulation (EC) No. 1099/200934.

Delivery time : 1 – 2  weeks

Uniquely designed inlet to ensure instant stunning.
– Wide stunner tank to prevent injuries to wings during stunning. – Designed with simple user interface for easy operation.
– Easy removal of poultry in case of standstill.
– Hygienic and simplistic design for easy cleaning.
– Easy height adjustment to adapt for variation in bird sizes.
– Easy recipe change for different flock requirements.
– See through doors provide veterinarians etc. with the possibility of observing animal welfare and processing quality.
– Current and voltage calibration at BAADER factory with traceable test equipment.
– Process setting, monitoring and automatic current adaption.
– Displays and records the details of the electrical key
parameters according to Regulation (EC) No. 1099/2009.
032 stunner controller specifications:
– Model: 10A 1500 Hz

 

 

 

Need more information?

Fill in the form below.

Water Stunner

Linco / Baader Waterverdover 032-355, L=5,0M, Eff. 3,6M van 2015

Capaciteit 6000 birds/uur

Water Stunner 032-355 wordt toegepast voor onmiddellijke en efficiënte elektrische waterverdoving van pluimvee voorafgaand aan het slachten. De output voor het verdovingsbad is een puls-gegenereerde AC-sinusgolf die is afgestemd op de frequentie- en stroomvereisten die voldoen aan Verordening (EG) nr. 1099/200934.

Leveringstijd : 1 – 2 weken

Uniek ontworpen inlaat om onmiddellijke verdoving te garanderen.
– Brede verdovingstank om verwondingen aan vleugels tijdens verdoving te voorkomen. – Ontworpen met een eenvoudige gebruikersinterface voor eenvoudige bediening.
– Easy removal of poultry in case of standstill.
– Hygiënisch en simplistisch ontwerp voor eenvoudige reiniging.
– Eenvoudige hoogteverstelling om aan te passen aan variatie in vogelmaten.
– Gemakkelijk wisselen van recept voor verschillende koppelvereisten.
– Doorkijkdeuren bieden dierenartsen etc. de mogelijkheid om dierenwelzijn en verwerkingskwaliteit te observeren.
-Stroom- en spanningskalibratie in de BAADER-fabriek met traceerbare testapparatuur.
– Procesinstelling, bewaking en automatische stroomaanpassing.
-Toont en registreert de details van de elektrische sleutel
parameters volgens Verordening (EG) nr. 1099/2009.
032 knaller controller specificaties:
Uitvoering: 10A 1500 Hz

 

 

 

Need more information?

Fill in the form below.

Title

Go to Top